Definicje

 • Sklep internetowy – https://www.paulaolszewska.pl/sklep
 • Sprzedawca – Paula Olszewska paulaolszewska.pl, NIP 5432109077, REGON 383108344, adres: ul. Wojska Polskiego 72, 17-100 Bielsk Podlaski, tel: +48514438066, e-mail: kontakt@paulaolszewska.pl 
 • klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie Usługi elektronicznej lub Umowę Sprzedaży.
 • konsument art. 221 KC: osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • umowa – umowa sprzedaży Produktu zamieszczonego na stronie w/w Sklepu internetowego zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 • czas realizacji zamówienia – czas, w jakim zamówienie złożone przez Klienta Sklepu internetowego zostanie wykonane, skompletowane, zapakowane przez Sprzedawcę i przekazane do doręczenia wybraną przez Klienta formą dostawy.
 • dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 • zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego określające: rodzaj i ilość Towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia lub/i towaru wykonanego na indywidualne zamówienie, sposób zapłaty, sposób dostarczenia Towaru, miejsce wydania Towaru oraz dane Klienta.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego paulaolszewska.pl/sklep 
 2. Wszystkie zdjęcia oraz opisy produktów są własnością firmy paulaolszewska.pl. Zabrania się kopiowania oraz rozpowszechniania.
 3. Wszelkie informacje o produktach zawarte na stronie sklepu internetowego, takie jak opisy produktów, parametry, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Zasady składania zamówień

 1. Korzystanie ze sklepu internetowego wymaga użycia urządzenia umożliwiającego oglądanie stron internetowych oraz dokonywanie na nich czynności, podłączenia do Internetu oraz przeglądarki internetowe, oraz posiadania aktywnej skrzynki poczty elektronicznej umożliwiającej odbiór wiadomości.
 2. Złożenie zamówienia bez wcześniejszej rejestracji w sklepie internetowym wymaga podania niezbędnych danych takich jak: imię, nazwisko, aktualny adres e-mail, numer telefonu, adres miejsca odbioru zamówienia ( w przypadku przedsiębiorców także firmę i numer NIP).
 3. Klient może założyć konto poprzez:
  – zaznaczenie pola „Stworzyć konto” oraz podanie hasła oraz loginu do logowania podczas składania zamówienia
  – wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie głównej sklepu internetowego paulaolszewska.pl/sklep.
 4. Podczas składania zamówienia, klient jest informowany o wszystkich kosztach jakie musi ponieść ( cena produktu oraz koszty wysyłki).
 5. Aby dokonać zakupu, kupujący musi potwierdzić, że przeczytał i akceptuje regulamin sklepu internetowego oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.

Wykorzystanie plików cookies

 1. Podmiotem zamieszczającym informacje w formie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta podczas użytkowania sklepu internetowego jest Paula Olszewska paulaolszewska.pl z siedzibą w Bielsku Podlaskim, ul. Wojska Polskiego 72
 2. Sklep internetowy paulaolszewska.pl/sklep umieszcza pliki Cookies w urządzeniach końcowy klienta podczas użytkowania sklepu internetowego w celu:
  – dostosowania zawartości sklepu internetowego oraz innych aplikacji do preferencji klienta oraz optymalizacji korzystania z usług; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenia klienta sklepu internetowego i odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.
  – tworzenie statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób klienci korzystają ze sklepu internetowego, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości.
  – utrzymania sesji klienta sklepu internetowego.
  – przedstawianie klientom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
  – zapisywania i analizowania statystyk (m.in. Google Analytics i Google AdWords).
 3. Klient może w każdej chwili usunąć pliki Cookies umieszczone na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Dostawa i wysyłka

 1. Produkty w sklepie internetowym wykonywane ręcznie, posiadają przy każdym opisie informację ile maksymalnie może trwać czas wysyłki/przygotowania towaru. Jednakże czas ten nie będzie dłuższy niż 30dni roboczych. 
 2. Czas dostarczenia przesyłki od momentu jej nadania zależy od wyboru opcji dostawy – wysyłka jedynie w granicach Polski:
  Poczta Polska Kurier48 – 15,00 zł – do 2 dni roboczych
  Paczkomaty InPost – 13,00 zł – do 2 dni roboczych
  InPost Kurier – 16,00 – do 2 dni roboczych
 3. W celu prawidłowej realizacji zamówienia, kupujący jest zobowiązany podać pełne, prawdziwe dane osobowe oraz adres wysyłki.
 4. Jeśli przesyłka wróci do nas z powodów niezależnych od nas, o których nadawca nie został uprzedzony, nie ponosimy odpowiedzialności finansowej za zwrot, ani też nie wysyłamy paczki ponownie, bez wcześniejszego opłacenia kosztów wysyłki przez zamawiającego.

Ceny i płatności

 1. Ceny na podane są w walucie polski złoty. Są to ceny brutto. Do ceny dodatkowo doliczany jest koszt przesyłki, o którym są klienci informowani w momencie składania zamówienia. Jeśli klient posiada kod rabatowy, może go użyć, aby obniżyć cenę produktu również w trakcie składania zamówienia.
 2. Płatności realizowane są za pomocą systemu Przelewy24 oraz zwykłe przelewy bankowe.
 3. W przypadku wyboru płatności poprzez zwykły przelew bankowy, dane do wpłaty kupujący otrzymuje po złożenie zamówienia drogą e-mailową.
 4. Czas oczekiwania na zaksięgowanie płatności to 7 dni roboczych. Po tym czasie zamówienie zostaje anulowane przez sklep internetowy.

Zwroty

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonym od dnia otrzymania rzeczy. Nie dotyczy to zamówień produktów robionych na zamówienie, tzn. według indywidualnego projektu. Produkty wykonywane na zamówienie są oznaczone w sklepie na karcie produktu oraz w koszyku jako „Produkt dostępny na zamówienie”. Produkty wykonywane na zamówienie posiadają również tą informację w opisie produktu. 
 2. Jeśli klient chce odesłać zamówiony produkt wcześniej powinien wysłać wiadomość e-mail na : kontakt@paulaolszewska.pl – z podaniem nr zamówienia i ewentualnego powodu zwrotu/reklamacji. 
 3. Zamówiony produkt klient powinien odesłać na adres:
  Paula Olszewska
  ul. Wojska Polskiego 72
  17-100 Bielsk Podlaski
  tel. +48514438066
  Ze względu na zmiany pobytu, proszę o wcześniejsze mailowe (kontakt@paulaolszewska.pl) potwierdzenie adresu do wysyłki zwracanego zamówienia.
 4. Odesłany towar musi być nowy i nie nosić śladów użytkowania. Dołączony formularza zwrotu do odsyłanego produktu pozwoli usprawnić proces zwrotu. Skorzystanie przez Klienta z tego wzoru nie jest dla niego obowiązkowe.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, sprzedawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 6. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 7. Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami, o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 8. Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Sprzedawcy w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi Towarów bez wad. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną. Jeżeli Towar ma wadę Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, lub żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady.
 2. Reklamacje należy składać na adres: ul. Wojska Polskiego 72, 17-100 Bielsk Podlaski lub elektronicznie na adres e-mail: kontakt@paulaolszewska.pl. Dla usprawnienia procedury reklamacyjnej, reklamowany Towar powinien być dostarczony wraz z dowodem zakupu i zgłoszeniem reklamacyjnym, czyli wskazaniem osoby składającej reklamację, żądaniem załatwienia reklamacji oraz wskazaniem wady Towaru.
 3. Pamiętaj, że w przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi, dlatego akceptujemy zarzuty co do niewłaściwego rozmiaru lub koloru – o ile wynikało to z naszego niedopatrzenia, nie zaś z błędów lub różnic odcienia na monitorze.
 4. Reklamacje nie będą uwzględniane w przypadku obniżania się jakości produktu w związku z  normalnym procesem zużycia i poniższych przypadkach:
  a) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady
  b) uszkodzenia i wady powstałe na skutek:
  -niewłaściwego przechowywania i konserwacji
  -użytkowania lub pozostawienia produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, nasłonecznienie, itp.).
  -samowolnych (dokonanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby) napraw, przeróbek lub zmian w produkcie.
 5. Sprzedawca w ciągu 14 (czternastu) dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.
 6. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Sprzedawca powiadomi Klienta w wiadomości wysłanej na adres podany przez Klienta w reklamacji.
 7. Klient jest odpowiedzialny za dostarczenie reklamowanego towaru na swój koszt. W przypadku zaakceptowania reklamacji, koszt dostarczenia towaru zostanie zwrócony klientowi.
 8. W przypadku, gdy Klient sklepu będzie chciał wdać się w spór z naszą firmą w związku z obsługą reklamacji towaru ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Wszelkie spory wynikające z umowy sprzedaży mogą być rozwiązywane w trybie mediacji przez mediatorów Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Sądu, obowiązującego w dniu skierowania wniosku o mediację.

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca informuje, iż Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show.
 2. Sklep internetowy  zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności w razie zmiany przepisów prawa, zasad  funkcjonowania sieci Internet lub znacznych zmian sytuacji rynkowej. O planowanej zmianie poinformuje na stronach internetowych Sklepu z odpowiednim wyprzedzeniem. Wszelkie Zakupy, których realizacja rozpoczęła się przed wejściem w życie nowego Regulaminu będą realizowane według zasad poprzedniej wersji Regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje od 20.02.2022, ma zastosowanie do umów zawieranych w Sklepie internetowym po dacie opublikowania regulaminu.